Enter your search terms:
Top
logo8
 

Ελεγκτικοί μηχανισμοί αποτροπής καταπατήσεων

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Ελεγκτικοί μηχανισμοί αποτροπής καταπατήσεων

Ένα από τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα στη χώρα αποτελεί η αποκάλυψη και συστηματική καταγραφή της Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και η άσκηση κρατικού ελέγχου σ’ αυτήν, με γνώμονα την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Ο ελεγκτικός ρόλος έχει ανατεθεί στα κατά τόπους Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας, τα οποία υπάγονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας. Έχουν ως κύρια αρμοδιότητα την εποπτεία του θαλάσσιου, παραλίμνιου και παραποτάμιου μετώπου, του αιγιαλού και της παραλίας, την αποτροπή των καταπατήσεων δασών και εν γένει της δημόσιας περιουσίας.

Τα περισσότερα αυτοτελή γραφεία λόγω των μνημονιακών πολιτικών έχουν αποψιλωθεί τόσο από προσωπικό όσο και από υλικοτεχνική υποδομή, παρά το γεγονός ότι το έργο τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Το κράτος με την υπολειτουργία των Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας χάνει έσοδα από την εκμίσθωση δημόσιας γης (π.χ. αιγιαλού) σε τρίτους. Χάνει το 30% της αξίας του μισθώματος που θα του απέδιδε, εάν δεν υπήρχε καταπάτηση, ο εκάστοτε δήμος. Να τονίσουμε, τέλος, πως τα έσοδα που χάνει το κράτος είναι πολύ περισσότερα από το κόστος  εφοδιασμού των αρμόδιων υπηρεσιών με τον απαραίτητο εξοπλισμό ελέγχου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Χαλκιδικής. Εποπτεύει περίπου 550 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου ο νομός φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες και παράλληλα δραστηριοποιούνται περίπου 500 επιχειρήσεις κατά μήκος των ακτών του.

Το γραφείο αυτό απασχολεί συνολικά πέντε (5) υπαλλήλους με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• καταγραφή δημόσιας περιουσίας στη Χαλκιδική
• έλεγχος για τυχόν καταπατήσεις
• καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού και παραλίας
• έλεγχος για τυχόν καταπατήσεις του αιγιαλού και της παραλίας
• απαλλοτριώσεις
• ανταλλάξιμα οικόπεδα
• επαφή με Εθνικό Κτηματολόγιο
• έλεγχος ιχθυοκαλλιεργειών
• στέγαση των δημόσιων υπηρεσιών κ.α.

Τα πρόστιμα που βεβαίωσε το εν λόγω γραφείο το 2013 ήταν 1.000.000 ευρώ και 800.000 ευρώ το 2014. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες φέτος θα είναι πολύ λιγότερα, κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού και εξοπλισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω υπηρεσία δεν διαθέτει υπηρεσιακό όχημα. Το τελευταίο αποσύρθηκε στις 10 Ιουλίου του 2014 λόγω παλαιότητας. Το συνεργείο των ελέγχων μετακινείται με ΙΧ και κάποιες φορές με περιπολικά της Αστυνομίας. Ταυτόχρονα η υπηρεσία δεν διαθέτει σύγχρονα όργανα εμβαδομέτρησης και καθορισμού στίγματος (GPS), γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των υπαλλήλων.

Στο κτίριο όπου στεγάζεται η υπηρεσία δεν υπάρχει σύμβαση καθαριότητας και φέτος το χειμώνα δεν έγινε προμήθεια πετρελαίου, με αποτέλεσμα να θερμαίνεται πλημμελώς με ηλεκτρικά σώματα, με πολλαπλάσιο κόστος για το δημόσιο ταμείο.

Στον τομέα του ελέγχου νομιμότητας υπάρχουν επίσης δυσκολίες, αφού στην περιοχή δραστηριοποιούνται περίπου 500 παραθαλάσσιες επιχειρήσεις. Ο  έλεγχος όλων ή έστω ενός σημαντικού μέρους από αυτές κατά τη θερινή περίοδο είναι σχεδόν αδύνατος από το συρρικνωμένο προσωπικό. Την ίδια στιγμή τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που συντάσσονται, υλοποιούνται περίπου σε τρεις μήνες, γεγονός που καταλήγει να μην επιβάλλονται, ουσιαστικά, κυρώσεις στους παραβάτες, γιατί ήδη έχει λήξη η θερινή περίοδος και οι παρανομήσαντες επιχειρηματίες έχουν ήδη αναστείλει τη δραστηριότητα τους. Τέλος ακόμα και οι καταπατήσεις και οι περιφράξεις δημόσιων χώρων από ιδιώτες αποτρέπονται με ιδιαίτερα αργό ρυθμό εξαιτίας και των βραδυκίνητων γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία κατά το παρελθόν απασχολούσε 11 υπαλλήλους και είχε σαφώς καλύτερα αποτελέσματα κατά την εκτέλεση του έργου της.

Αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται σε όλα τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας της χώρας. Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη να βρεθεί μια συνολική λύση, έτσι ώστε να ασκούν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητες τους, διαφυλάσσοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δημόσιο συμφέρον.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει για τη στελέχωση των εν λόγω υπηρεσιών; Πώς απαντά σε εύλογα αιτήματα υπαλλήλων που έχουν κατατεθεί πανελλαδικά για τη μετακίνησή τους με κοινωνικά κριτήρια μεταξύ των Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και η εύρυθμη λειτουργία τους;
2) Θα αλλάξει το ΠΔ 111/2014 με το οποίο τροποποιήθηκε το οργανόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας να αποκτήσουν διοικητική αυτοτέλεια και να ξεπεράσουν τα εμπόδια που το ίδιο προκάλεσε;
3) Πότε και με ποιο τρόπο θα αποκτήσουν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες την υλικοτεχνική υποδομή που απαιτεί το έργο τους;
4) Με ποια μέτρα σκοπεύει να αντιμετωπίσει την κατάληψη των αιγιαλών από ιδιώτες και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλό τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Χαλκιδική;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μηταφίδης Ανδρέα Τριαντάφυλλος
Γιαννακίδης Αλεξάνδρου Ευστάθιος
Δέδες Γεωργίου Ιωάννης
Διαμαντόπουλος Περικλή Ευάγγελος
Εμμανουηλίδης Ιωάννη Δημήτριος
Ιγγλέζη Θεοδώρου Αικατερίνη
Κανελλοπούλου Ανδρέα Μαρία
Καρακώστα Ελευθερίου Ευαγγελία (Εύη)
Κατσαβριά – Σιωροπούλου Αθανασίου Χρυσούλα
Μιχελογιαννάκης Δημητρίου Ιωάννης
Μπαλαούρας Δημητρίου Γεράσιμος
Μπάρκας Θεοφάνη Κωνσταντίνος
Ουρσουζίδης Νικολάου Γεώργιος
Παπαδόπουλος Αποστόλου Αθανάσιος (Σάκης)
Πετράκος Κωνσταντίνου Αθανάσιος
Σκούμας Δημητρίου Αθανάσιος
Σκούφα Δημητρίου Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σταθάς Παναγιώτη Ιωάννης
Συρίγος Δημητρίου Αντώνιος
Σωτηρίου Δημητρίου Ελένη
Τριανταφυλλίδης Γεωργίου Αλέξανδρος
Φάμελλος Πέτρου Σωκράτης
Ψαρρέα Παναγιώτη Ελένη