Enter your search terms:
Top
logo8
 

« Το υπουργείο Υγείας πρέπει επιτέλους να αποδείξει στην πράξη πως στηρίζει τo Δημόσιο Σύστημα Υγείας και ιδιαίτερα εν καιρώ πανδημίας»

Στοιχεία που να αποδεικνύουν τι έχει κάνει και τι όχι η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας, για τη στήριξη του δημόσιου τομέα Υγείας, ζητά με ερώτησή της στον αρμόδιο Υπουργό η βουλεύτρια Πιερίας Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα, ερώτηση την οποία  συνυπογράφουν 44 βουλευτές και βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Οι βουλευτές αιτούνται την κατάθεση από πλευράς Υπουργείου των αντίστοιχων  εγγράφων στα οποία να αναγράφονται και να αποδεικνύονται λεπτομερώς οι προσλήψεις και γενικά οι πρωτοβουλίες του Υπουργού ως προς τη στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων και δομών Υγείας.

Η ελλιπής ενημέρωση από το υπουργείο τόσο για τις εξαγγελίες που έχουν γίνει κατά καιρούς, όσο και κυρίως για τη υλοποίησή τους  και μάλιστα σε περίοδο πανδημίας, καθιστά επιτακτική ανάγκη της πλήρους ενημέρωσης τόσο των βουλευτών όσο και των πολιτών. Τι  πραγματικά έχει γίνει εκτός από δηλώσεις και ωραία λόγια περί στήριξης των επαγγελματιών στο χώρο της Υγείας, πλήρωσης των ελλείψεων που υπάρχουν, αλλά και του σχεδιασμού του υπουργείου για το επόμενο διάστημα. Εκτός βεβαίως από την παράταση  που αποφάσισε η κυβέρνηση, για επιπλέον 12 μήνες, του ειδικού προγράμματος που δημιούργησε εκ του μηδενός η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για την απασχόληση 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Υγείας 

ΘΕΜΑ: Αποδείξεις στήριξης του δημόσιου τομέα Υγείας 

Λόγω συνταξιοδοτήσεων κατά το έτος 2018 πανελλαδικώς αποχώρησαν 1.500 εργαζόμενοι από το δημόσιο τομέα της υγείας, εκ των οποίων 300 ήταν γιατροί και 1.200 εργαζόμενοι ως νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Επιπροσθέτως, εντός του έτους 2019 πληροφορούμαστε ότι πανελλαδικώς αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης 2.000 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 500 ήταν ιατροί και 1.500 νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Ενώπιον του ανωτέρω στελεχιακού αποδεκατισμού του δημόσιου συστήματος υγείας, ευτυχώς η Κυβέρνησή σας αποφάσισε την παράταση του ειδικού προγράμματος που δημιούργησε εκ του μηδενός η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για την απασχόληση 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας, βάσει του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 (Α’ 205) για επιπλέον 12 μήνες.

Οι προγραμματικές της Κυβέρνησής σας διακηρύξεις από τον Ιούλιο του 2019 για δήθεν άμεσες προσλήψεις 2.000 νοσηλευτών ακόμη εκκρεμούν, ενώ πρόσφατα, αλλά πλέον σε συνθήκες πανδημίας, εξαγγέλλατε ξανά τις προσλήψεις 1.500 νοσηλευτών, δηλαδή 500 νοσηλευτές λιγότερων -και αυτοί για περιορισμένο χρόνο- καθώς και 500 ιατρών και αυτό το διαφημίζετε ως ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν οι 1.500 εξαγγελθείσες προσλήψεις προστίθενται στις αρχικώς 2.000 εξαγγελθείσες.

 

Ειδικότερα, Εσείς ως Υπουργός, σε απάντηση καταγγελιών εναντίον σας, περί την 23 Μαρτίου 2020, δηλώσατε -μεταξύ άλλων- ότι μέχρι την 23.03.2020 είχαν ήδη αναλάβει υπηρεσία 176 ιατροί, 733 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, αλλά είχαν ήδη τότε εγκριθεί άλλες 2.145 προσλήψεις.

 

Μάλιστα, 10 ημέρες νωρίτερα είχατε εξαγγείλει την ενίσχυση του προϋπολογισμού του δημοσίου συστήματος υγείας α) με € 15 εκατ. για την προμήθεια επιπλέον υγειονομικού υλικού, β) με € 70 εκατ. για την πρόσληψη 2.000 επαγγελματιών υγείας σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και στο ΕΚΑΒ, καθώς γ) πρόσθετες χρηματοδοτήσεις που θα ξεπερνούσαν τα € 200 εκατ.

 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση -δια της έγκρισης από τους  Ευρωβουλευτές την 17.04.2020- κινητοποίησε επιπλέον € 3,08 δισ. για τη στήριξη των εθνικών συστημάτων υγείας με στόχο την καταπολέμηση της πανδημίας και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς που έχουν ανάγκη. Συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα του φετινού (τρέχοντος έτους 2020) προϋπολογισμού ήταν:

 • € 2,7 δισ. στο Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ, και
 • € 380 εκατ. στο αποθεματικό ιατρικού εξοπλισμού rescEU (ευρωπαϊκό απόθεμα μέσων πολιτικής προστασίας που δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την ικανότητα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών των κρατών μελών).

Επειδή ουδεμία συστηματική ενημέρωση του Ελληνικού λαού υπήρξε μέχρι σήμερα για τη σχέση λόγων και πράξεων του Υπουργείου σας στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19) και ειδικότερα σχετικά προς α) τις πραγματοποιθείσες προσλήψεις και β) τα διατεθέντα κεφάλαια.

 

Με βάση τα παραπάνω,

 

Α. Ερωτάσθε:

 1. Γιατί αποφεύγετε τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού;
 2. Πότε, με ποιο τρόπο και κατά τι αριθμό θα αυξήσετε τις διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ στην επικράτεια και στην ΠΕ Πιερίας;
 3. Πόσες προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών έχετε πραγματοποιήσει και πόσες ακόμη έχετε δρομολογήσει στην επικράτεια και στην ΠΕ Πιερίας;
 4. Πότε θα προκηρυχθούν οι τελευταίες στην επικράτεια και στην ΠΕ Πιερίας;
 5. Τι κονδύλια έχετε ως σήμερα πραγματικά διαθέσει για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΕ) στην επικράτεια και στην ΠΕ Πιερίας;
 6. Τι κονδύλια έχετε ως σήμερα πραγματικά διαθέσει στα Νοσοκομεία της χώρας και στο Νοσοκομείο Κατερίνης;
 7. Ποιο είναι το ακριβές ποσό από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα του φετινού Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού (εκ των ανωτέρω € 3,08 δισ.) για τη στήριξη του ελληνικού συστήματος υγείας που διεκδίκησε το Υπουργείο σας, β) τίνος ποσού επιτύχατε την δέσμευση για την χώρα μας και γ) τι ποσό έχουμε τυχόν ήδη εισπράξει;

 

Β. Ζητούμε να κατατεθούν στη Βουλή:

Τα έγγραφα και στοιχεία από τα οποία προκύπτουν και αποδεικνύονται:

 

 1. Ο ακριβής αριθμός των ιατρών και νοσηλευτών (συνολικά) που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους λόγω συνταξιοδότησης από την 07.07.2019 ως την 23.03.2020.
 2. Ο ακριβής αριθμός των ιατρών και νοσηλευτών (συνολικά) που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους λόγω συνταξιοδότησης από την 23.03.2020 ως σήμερα.
 3. Ο αριθμός των δημοσίων α) λειτουργούντων και β) κλειστών ΜΕΘ ανά την επικράτεια την 23.03.2020.
 4. Ο αριθμός των δημοσίων α) λειτουργούντων και β) κλειστών ΜΕΘ ανά την επικράτεια σήμερα.
 5. Ο ακριβής αριθμός, αναλυτικά του ελλείματος α) ιατρών και β) νοσηλευτών που έχει ανάγκη το δημόσιο σύστημα υγείας για να λειτουργεί κανονικά και ικανοποιητικά, όχι σε καθεστώς πανδημίας.
 6. Ο εκτιμώμενος αριθμός, α) ιατρών και β) νοσηλευτών που έχει ανάγκη το δημόσιο σύστημα υγείας για να λειτουργήσει ικανοποιητικά στο παρόν καθεστώς πανδημίας, πλέον του απαιτούμενου αριθμού του προηγούμενου ερωτήματος.
 7. Ο ακριβής αριθμός, αναλυτικά α) ιατρών και β) νοσηλευτών που προσλήφθηκαν από την 07.07.2019 ως την 23.03.2020, διακριτά για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εξαιρουμένων των ωφελουμένων του άρθρου 64 του ν. 4430/2016.
 8. Ο ακριβής αριθμός, αναλυτικά α) ιατρών και β) νοσηλευτών που προσλήφθηκαν από την 23.03.2020 ως σήμερα, διακριτά για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εξαιρουμένων των ωφελουμένων του άρθρου 64 του ν. 4430/2016.
 9. Αντίγραφα όλων των Προκηρύξεων και των Αποφάσεων δυνάμει των οποίων έγιναν οι προσλήψεις των δύο προηγηθέντων ερωτημάτων.
 10. Αντίγραφα των υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες ενισχύθηκε με συγκεκριμένα κονδύλια το δημόσιο σύστημα υγείας α) για την προμήθεια επιπλέον υγειονομικού υλικού και β) για προσλήψεις επαγγελματιών υγείας σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και στο ΕΚΑΒ.
 11. Έγγραφα και στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στο 7ο ερώτημα.

Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

 Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Ιωάννης

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Κόκκαλης Βασίλειος

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μουζάλας Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πολάκης Παύλος

Πούλου Παναγιού

Ραγκούσης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σπίρτζης Χρήστος

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη  Θεοδώρα

Τζούφη Μερόπη

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος