Enter your search terms:
Top
logo8
 

Ύψος αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προσλήψεις υψηλόμισθων συμβούλων – ειδικών συνεργατών στα ΕΛΤΑ

Ερώτηση και κατάθεση εγγράφων στους Υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΕΛΤΑ Α.Ε. που έλαβε χώρα στις 14/01/2020, αποφασίστηκε σημαντική αύξηση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στελεχών της εταιρίας. Σημειώνεται ότι, αν ισχύει η ως άνω πληροφορία, θα πρόκειται για μια απόφαση που φέρνει νέα ήθη στην διοίκηση της εταιρίας, την ίδια στιγμή που απολύονται εργαζόμενοι, κλείνουν καταστήματα με μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα των δυσπρόσιτων και μειονεκτικών περιοχών της Επικράτειας, και, διά στόματος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα ΕΛΤΑ χάνουν 6 εκατ. ευρώ τον μήνα μην έχοντας ταυτόχρονα να πληρώσουν μισθούς Μαρτίου. Σημειώνεται ότι, σε αντίθεση με την παραπάνω πρακτική του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, στις 28/08/2017, η τότε διοίκηση, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, μέλη του διοικητικού συμβουλίου και Γενικοί Διευθυντές είχαν αποφασίσει τη μείωση των αμοιβών τους, προκειμένου να βοηθήσουν στη διατήρηση της βιωσιμότητας της εταιρίας.

Εξ άλλου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Υπηρεσιακό Οργανισμό των ΕΛΤΑ και το άρθρο 6 αυτού, ορίζονται 30 αδιαβάθμητες θέσεις Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών. Η σχέση εργασίας των Συμβούλων αυτών είναι σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια είναι συνήθως τριετής και λαμβάνεται μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην Κοινή Συμφωνία του 2014 προβλέπεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ μπορεί να προσλάβει έως 5 άτομα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ως Συνεργάτες για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Οι Σύμβουλοι – Ειδικοί Συνεργάτες αυτοί μπορούν να καλύψουν θέσεις ευθύνης από στάθμη Διεύθυνσης και ανώτερες, εάν δεν καλυφθούν από το προσωπικό των ΕΛΤΑ που διαθέτει τα ανάλογα προσόντα, και θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.

Σύμφωνα με το ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.19/56/9468/27.04.2017 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τα ΕΛΤΑ μπορούν να προσλάβουν Ειδικούς Συμβούλους – Συνεργάτες χωρίς την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, με μόνη προϋπόθεση ότι η σχέση εργασίας του εν λόγω προσωπικού εξομοιώνεται από άποψη συνεπειών με αυτή των μετακλητών υπαλλήλων, δηλαδή προσλαμβάνονται και αποχωρούν με την αποχώρηση του οργάνου που τους προσέλαβε χωρίς άλλη διαδικασία.

Παράδειγμα περίπτωσης απόφασης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας Ειδικού Συμβούλου – Συνεργάτη αποτελεί η με ΑΔΑ: 6ΜΚΘΟΡΡ2-8ΧΡ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τρία (3) έτη, ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη-Συμβούλου σε θέματα Τεχνικών Έργων, Ακινήτων και Περιουσίας, όπου η συνολική δαπάνη για το έτος 2020, μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές και τις λοιπές παροχές σε είδος, ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ περίπου, ενώ παρέχεται εξουσιοδότηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή της σύμβασης εργασίας του.

Επειδή, στις 20/01/2020, ξεκίνησε ένας καταιγισμός εξελίξεων στα ΕΛΤΑ με απολύσεις συμβασιούχων σε καταστήματα συναλλαγής με το κοινό και στη διανομή, με κλείσιμο καταστημάτων και εν γένει απαξίωσή τους, την ίδια στιγμή που ο ανταγωνισμός με ιδιωτικές επιχειρήσεις του κλάδου είναι ισχυρός και είναι γνωστό ότι τμήματα των ΕΛΤΑ έχουν ανοίξει την όρεξη σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Επειδή, στις 03/02/2020 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκης, σε απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ενημέρωσε την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι τα ΕΛΤΑ βρίσκονται σε «μια πολύ δυσχερή οικονομική κατάσταση», χαρακτήρισε το ζήτημα των ΕΛΤΑ ως «καυτή πατάτα» που είναι στα χέρια του, ανέφερε ότι πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος «αυτήν τη στιγμή χάνει έως και 6 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα» και προανήγγειλε «δύσκολες αποφάσεις» για τη διάσωσή τους.

Επειδή, στις 07/02/2020, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκης, σε ραδιοφωνική του παρέμβαση, ανέφερε ότι θα απολυθούν 1250 συμβασιούχοι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ και θα προσληφθούν 520 με δίμηνες συμβάσεις, ενώ εξετάζονται επισήμως σενάρια προγραμμάτων μαζικής εθελουσίας εξόδου μονίμων εργαζομένων, γεγονότα τα οποία θα συρρικνώσουν σημαντικά το προσωπικό των ΕΛΤΑ.

Επειδή, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου δόθηκαν με απευθείας ανάθεση, έναντι των ποσών 20.000 και 19.000 ευρώ, προ ΦΠΑ, στην ίδια εταιρία, τα έργα της εξέτασης σεναρίων προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου μονίμων εργαζομένων, καθώς και περιπτώσεων διαφοροποίησης του λειτουργικού κόστους, αντίστοιχα, ενώ παρατηρείται το παράλογο φαινόμενο όπου για το ίδιο έργο της εκπόνησης μελέτης σχεδιασμού προγράμματος εθελουσίας εξόδου δόθηκε απευθείας ανάθεση και σε άλλη εταιρία έναντι 19.500 ευρώ, προ ΦΠΑ (βλ. σχετ. έγγραφα με ΑΔΑ: 92ΝΡΟΡΡ2-9ΓΩ, 9ΤΣΤΟΡΡ2-ΨΟΟ, 9Δ9ΛΟΡΡ2-Τ8Ο, αντίστοιχα).

Επειδή, στις 24/02/2020, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεωργαντάς, τοποθετήθηκε σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, κατά την οποία περιέγραψε την οικονομική κατάσταση των ΕΛΤΑ, ενημερώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθούν οι μισθοί του Μαρτίου».

Επειδή το δημόσιο συμφέρον απαιτεί τη λήψη άμεσων μέτρων ώστε τα ΕΛΤΑ να αποκτήσουν βιώσιμη και αναπτυξιακή προοπτική, με δημόσιο έλεγχο.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Πόσοι Σύμβουλοι – Ειδικοί Συνεργάτες απασχολούνται σήμερα στην ΕΛΤΑ Α.Ε.;
 2. Με ποια σχέση εργασίας έχουν τοποθετηθεί οι νέοι Σύμβουλοι – Ειδικοί Συνεργάτες και για ποιο χρονικό διάστημα;
 3. Ποιες οι αμοιβές τους;
 4. Σε περίπτωση που η σύμβασή τους καταγγελθεί, ποιο το ύψος της αποζημίωσής τους;
 5. Έχουν δημοσιοποιηθεί οι συμβάσεις τους με ανάρτηση στη «Διαύγεια» ή με άλλο μέσο; Αν όχι, η μη δημοσιοποίηση παραβιάζει τις υποχρεώσεις που έχει η εταιρία, ως προς τη διαφάνεια των προσλήψεων και των οικονομικών στοιχείων της;
 6. Τηρήθηκαν για την πρόσληψή τους οι διαδικασίες που προβλέπονται στον Υπηρεσιακό Οργανισμό και την Κοινή Συμφωνία του 2014;
 7. Για ποιους λόγους απαξιώνεται και δεν χρησιμοποιείται στις θέσεις ευθύνης το στελεχιακό δυναμικό της ΕΛΤΑ Α.Ε., ώστε να αξιοποιηθούν τα προσόντα και η εμπειρία που έχει, αλλά και να εξοικονομηθούν τα χρήματα που δίνονται σε αμοιβές εξωτερικών στελεχών;
 8. Ισχύει η πληροφορία ότι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΕΛΤΑ Α.Ε. που έλαβε χώρα στις 14/01/2020, αποφασίστηκε αύξηση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στελεχών της εταιρίας; Αν ναι, ποια είναι τα ακριβή ποσά των αμοιβών που αποφασίστηκαν και κατά πόσο αυξήθηκαν οι αμοιβές αυτές; Για ποιο λόγο δεν έχει αναρτηθεί η σχετική απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στη πλατφόρμα Αναζήτησης Δημόσιων Στοιχείων Επιχείρησης (Δημοσιότητα) του ΓΕΜΗ;
 9. Ποια είναι η διαφορά των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στελεχών της εταιρίας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από την απόφαση της ως άνω έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σε σχέση με τις αμοιβές που είχαν αποφασιστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της 28/08/2017 και εφαρμόστηκαν;

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω, παρακαλούνται οι κ.κ. συνερωτώμενοι Υπουργοί να καταθέσουν στο Σώμα τα εξής έγγραφα:

 1. Όλες τις συμβάσεις των Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών που απασχολούνται σήμερα στην εταιρία ΕΛΤΑ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 6 του Υπηρεσιακού Οργανισμού των ΕΛΤΑ και την Κοινή Συμφωνία του 2014.
 2. Την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ΕΛΤΑ Α.Ε. που έλαβε χώρα στις 14/01/2020.

 

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

 

Κάτσης Μάριος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αλεξιάδης Τρύφων

Βαρδάκης Σωκράτης

Βερναρδάκης Χριστόφορος

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαηλιού Γεώργιος

Παππάς Νικόλαος

Πούλου Γιώτα

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Μπέττυ

Τσίπρας Γεώργιος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

Μπέττυ Σκούφα