Enter your search terms:
Top
logo8
 

Κίνδυνος υποβάθμισης λειτουργίας των αεροδρομίων της χώρας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

 

Ενώ έχει εκφραστεί πολλάκις από την Κυβέρνηση ότι η σύσταση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) αποτελεί άμεση προτεραιότητά της, την ίδια στιγμή το Υπουργείο διαρρέει προς όλες τις κατευθύνσεις πληροφορίες ότι θα συρρικνωθεί το προβλεπόμενο προσωπικό της ΑΠΑ από 487 εργαζόμενους σε έναν αριθμό περίπου στο ήμισυ αυτού και θα υποβαθμιστεί η παρουσία της στους αερολιμένες της χώρας, δηλαδή ακριβώς εκεί όπου υφίστανται τα μεγάλα θέματα ασφάλειας των πτήσεων (safety & security) και ότι η ΑΠΑ θα είναι μια περιορισμένη Αθηνοκεντρική Υπηρεσία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.103Β της Σύμβασης Παραχώρησης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 4612/2019,  Κρατική Αεροπορική Αρχή είναι η μονάδα της ΥΠΑ (σήμερα της ΑΠΑ) που είναι εγκατεστημένη στο Αεροδρόμιο και ασκεί εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του αεροπορικού δικαίου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του αερολιμενικού ελέγχου και της συστηματικής διενέργειας επιτόπιων επιθεωρήσεων ασφαλείας και προστασίας των πτήσεων και του αεροδρομίου. Σύμφωνα δε με την παράγραφο 23.Α.5.1, 23.Α.5.2 και 23.Α.5.3 της ίδιας Σύμβασης, η Κρατική Αεροπορική Αρχή ασκεί συνεχή παρακολούθηση και ρυθμιστικό έλεγχο, υλοποιώντας ετήσιο πρόγραμμα τακτικών και έκτακτων ελέγχων της Εταιρίας Διαχείρισης του Αερολιμένα και όλων των Κατόχων Δικαιωμάτων Αεροδρομίου και των Αυτοεξυπηρετούμενων Χρηστών του καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του αερολιμένα επί όλων των ουσιωδών παραμέτρων λειτουργίας και συντήρησης του Αεροδρομίου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου της απόδοσης της Εταιρίας σε σχέση με τις υποχρεώσεις της βάσει της Σύμβασης με το Ελληνικό Κράτος.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 229 του κυρωτικού νόμου 4389/2016 της Σύμβασης Παραχώρησης των 14 αεροδρομίων του Ελληνικού Κράτους στη Fraport-Greece,  Κρατική Αεροπορική Αρχή είναι η μονάδα της ΥΠΑ (σήμερα της ΑΠΑ),  που είναι εγκατεστημένη σε καθένα από τα 14 παραχωρούμενα περιφερειακά αεροδρόμια και ασκεί εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του αεροπορικού δικαίου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του αερολιμενικού ελέγχου και της συστηματικής διενέργειας επιτόπιων επιθεωρήσεων ασφαλείας και προστασίας των πτήσεων και του αεροδρομίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 4427/2016, η Κρατική Αεροπορική Αρχή Αερολιμένα της ΑΠΑ μεριμνά για την τήρηση των Συμβατικών Υποχρεώσεων του Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα.

Παρ’ όλες τις ανωτέρω συμβατικές και νομοθετικές υποχρεώσεις της χώρας μας έναντι του νόμου και συμβάσεων με τις Παραχωρησιούχες Εταιρείες Διαχείρισης Αερολιμένων, υπάρχει κωλυσιεργία εδώ και επτά μήνες από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ και δεν υφίσταται:

α) η Ανεξάρτητη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και οι κατά τόπους Κρατικές Αρχές των Αερολιμένων, με αποτέλεσμα ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου που ξεκινά, να υφίσταται μείζον ζήτημα ασφάλειας των πολιτικών πτήσεων στη χώρα μας, με ορατό τον κίνδυνο υποβάθμισης των αεροδρομίων μας.

β) οι Υπάλληλοι της ΑΠΑ, παρότι έχουν τοποθετηθεί ήδη με τις Υπουργικές Αποφάσεις ΦΕΚ/Β/1406 23-4-2019 και ΦΕΚ/Β/1440-2019 24-4-2019 από τον Απρίλιο 2019 στην ΑΠΑ, συνεχίζουν να ασκούν αναρμοδίως διοικητικό έργο για την Υπηρεσία ΥΠΑ.

γ) έχει ήδη διαρραγεί η ανεξαρτησία της ΑΠΑ πριν καν αυτή λειτουργήσει. Με τη διάταξη του άρθρου 50 εδ. 8 του Ν. 4663/20, στο οποίο υπάλληλοι κλάδου της ΑΠΑ εξαρτούν άμεσα οικονομικό όφελος (αποζημίωση απώλειας ειδικότητας) από απόφαση φορέα τον οποίο ελέγχουν (ΥΠΑ), ενώ ψηφίστηκαν χαριστικές διατάξεις υπέρ συγκεκριμένων κλάδων της ΥΠΑ, δημιουργώντας προστριβές εντός της Υπηρεσίας.

Κατά συνέπεια αποκαλύπτεται η πρόθεση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών να μην λειτουργήσει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ως Ανεξάρτητη Αρχή αλλά ως εξαρτημένη από την ΥΠΑ!!!!

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται το Υπουργείο να υποβαθμίσει την εκπροσώπηση της ΑΠΑ στους πολιτικούς αερολιμένες της χώρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των πτήσεων και τα δικαιώματα επιβατών; Στην περίπτωση αυτή, πώς θα διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων και του επιβατικού κοινού ακριβώς εκεί που απαιτείται, στα 40 αεροδρόμιά μας;

Εφόσον δε στελεχωθούν οι Κρατικές Αεροπορικές Αρχές Αεροδρομίων, πώς θα ανταποκριθεί το Υπουργείο στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία Συμβατικές Υποχρεώσεις του και πώς θα ελέγχει αν τηρούνται από το Διαχειριστή του αεροδρομίου οι δικές του καθημερινές συμβατικές υποχρεώσεις και η απαιτούμενη από τη Σύμβαση απόδοσή του;

Θα μειωθούν και πόσες τελικά θα είναι οι οργανικές θέσεις προσωπικού της ΑΠΑ; Πώς σκοπεύει να διαχειριστεί το προσωπικό που έχει ήδη κατανεμηθεί στην ΑΠΑ με τις Υπουργικές Αποφάσεις ΦΕΚ/Β/1406 23-4-2019 και ΦΕΚ/Β/1440-2019 24-4-2019;

Γιατί δεν εφαρμόζει στο σύνολο τους, το Ν. 4427/16  και τα εκτελεστικά αυτού Π.Δ.;

Πρόσφατα προκηρύχθηκε η θέση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση Διοίκησης και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την προηγηθείσα νόμιμη και υψηλού κύρους διαδικασία επιλογής; Γιατί επαναπροκηρύχθηκε η θέση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας; Ποια είναι η τύχη της πρότασης της επιτροπής με τους επιτυχόντες κατά σειρά βαθμολογίας και τι διαδικασία έχει σκοπό να ακολουθήσει η Κυβέρνηση για την επιλογή των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής; Ή μήπως σκοπεύει να καταργήσει και το Εκτελεστικό Συμβούλιο;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

 

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Αμανατίδης Ιωάννης

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γεώργιος

Βέττα Καλλιόπη

Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)

Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουφά Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος