Enter your search terms:
Top
logo8
 

Νέες μειωμένες τιμές στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, θα δουν από 01/01/2018 όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας

03 Ιανουαρίου 2018

Νέες μειωμένες τιμές στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, θα δουν από 01/01/2018 όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως μάλιστα του προμηθευτή ενέργειας που έχουν επιλέξει, καθώς μεταξύ άλλων μειώνεται η χρέωση ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ.

Συνδυαστικά οι παραπάνω νέες χρεώσεις σε ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ, σημαίνουν χαμηλότερες τιμές για όσα νοικοκυριά καίνε μέχρι 3.655 κιλοβατώρες το τετράμηνο, με επιπλέον άλλες 1.767,7 κιλοβατώρες το τετράμηνο για όσα νοικοκυριά έχουν νυχτερινό τιμολόγιο.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με 1601 κιλοβατώρες το τετράμηνο η συνδυαστική έκπτωση ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ με το ΦΠΑ ανέρχεται σε 19,67€, με 2001 κιλοβατώρες σε 59,73€, με 3001 κιλοβατώρες σε 28,09€, ενώ με 1600 κιλοβατώρες νυχτερινής κατανάλωσης, υπάρχει επιπλέον ωφέλεια που ανέρχεται σε 7,39€.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι πάροχοι του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, πέραν των Χρεώσεων Προμήθειας (το οποίο περιλαμβάνει τη χρέωση του πιθανού παγίου, καθώς και την χρέωση ανά κιλοβατώρα για την παραγωγή και την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας), χρεώνουν επίσης με ενιαία τιμή:

• Τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τις χρεώσεις: 
i) για το σύστημα μεταφοράς (Ενέργεια= 0,00527€ ανά κιλοβατώρα + τετραμηνιαίο πάγιο ισχύς για μονοφασικό=0,34€ ή τριφασικό=1,07€),
ii) για το δίκτυο διανομής (Ενέργεια= 0,0213€ ανά κιλοβατώρα + τετραμηνιαίο πάγιο ισχύς για μονοφασικό=1,42€ ή τριφασικό=4,44€),
iii) τις λοιπές χρεώσεις (0,00007€ ανά κιλοβατώρα),
iv) το ΕΤΜΕΑΡ (νέα τιμή 0,02267€ ανά κιλοβατώρα, έναντι 0,02477€ ανά κιλοβατώρα κατά το παρελθόν),
v) και τις ΥΚΩ (με στόχο τη διόρθωση της στρέβλωσης που υπήρχε στο παρελθόν, υιοθετείται νέα ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ χρέωση πράγμα που σημαίνει ότι όταν ο καταναλωτής υπερβαίνει την κατανάλωση ενός κλιμακίου, θα τιμολογείται με την υψηλότερη χρέωση του επόμενου κλιμακίου μόνο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση και όχι για το σύνολο, όπως ίσχυε ως τώρα. Η νέα χρέωση ανέρχεται σε 0,00690€ για τις πρώτες 1600 κιλοβατώρες, 0,05000€ για τις επόμενες 400 και 0,08500€ για όλες τις επόμενες κιλοβατώρες. Υπενθυμίζεται ότι κατά το παρελθόν ίσχυε ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στη βάση κλιμακίων κάτι που προκάλεσε αυξημένες επιβαρύνσεις σε πολλά νοικοκυριά κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν η κατανάλωση αυξανόταν σημαντικά για λόγους κάλυψης των αναγκών θέρμανσης. Ιδιαίτερα αν ένα νοικοκυριό έκαιγε μέχρι 1600 κιλοβατώρες το σύνολο των κιλοβατώρων χρεωνόταν με 0,00699€ ανά κιλοβατώρα, μέχρι 2000 κιλοβατώρες με 0,01570€ ανά κιλοβατώρα, μέχρι 3000 με 0,03987€ ανά κιλοβατώρα, πάνω από 3000 με 0,04488€ ανά κιλοβατώρα. 
Επιπλέον, η ρύθμιση προβλέπει την εφαρμογή του ίδιου κλιμακωτού τιμολογίου ΥΚΩ και για τη νυχτερινή κατανάλωση -για όσους καταναλωτές έχουν νυχτερινό ρεύμα-, ενώ τώρα ισχύει ενιαία τιμή για όλες τις κιλοβατώρες ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Για τη νυχτερινή κατανάλωση, η νέα κλίμακα είναι ίδια με την ημερήσια, ενώ η παλιά χρέωση ήταν ενιαία, 0,00889 ευρώ ανά κιλοβατώρα ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Έτσι, για καταναλώσεις μέχρι 1600 κιλοβατώρες προκύπτει όφελος για τον καταναλωτή αφού θα χρεώνεται με την τιμή του πρώτου κλιμακίου που είναι 0,0069 ευρώ).
• Φ.Π.Α., Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), Ειδικό Τέλος 5‰, 
• Ποσά υπέρ τρίτων (Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο, ΕΡΤ, ΤΑΠ).

Παράλληλα όμως μετά την αναθεώρηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ρεύματος με απόφαση του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργου Σταθάκη, από το Φεβρουάριο αλλάζουν και τα κριτήρια για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Αυτοί θα έχουν έκπτωση στην τιμή του ρεύματος (ανταγωνιστικό τιμολόγιο) 75 ευρώ/ MWh και απαλλαγή από χρεώσεις χρήσης δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και διανομής (ΑΔΜΗΕ). Στο σύνολο του τιμολογίου εκτιμάται ότι η έκπτωση φτάνει το 70%. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν κριτήρια αντίστοιχα με εκείνα που ορίστηκαν για τη λήψη κοινωνικού μερίσματος. Σε αυτή την περίπτωση η έκπτωση στην τιμή του ρεύματος είναι 45 ευρώ/ MWh, με αποτέλεσμα στο σύνολο του τιμολογίου η έκπτωση να διαμορφώνεται περί του 35%. Επιπλέον, καταργείται η απένταξη από το ΚΟΤ σε περιπτώσεις υπέρβασης της μέγιστης κατανάλωσης έως και 10% ανά κατηγορία (Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου). Υπολογίζεται ότι η παραπάνω απόφαση, αφορά συνολικά περίπου 1,65 εκατ. νοικοκυριά, εκ των οποίων το 1,3 εκατ. είναι οι πολίτες που έλαβαν πρόσφατα το μέρισμα. Μέχρι σήμερα το κοινωνικό τιμολόγιο απολάμβαναν περίπου 692.000 νοικοκυριά. Τέλος, θα καλυφθεί επίσης το 75% της οφειλής 1092 νοικοκυριών για να επανασυνδεθούν με τη ΔΕΗ.

Υπενθυμίζεται δε, ότι από το 2014 καμία αύξηση δεν έχει γίνει στα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ, ενώ βελτιώθηκαν τα επαγγελματικά τιμολόγια με κλιμακούμενες εκπτώσεις. Τα χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η συνολική αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος μαζί με τέλη και φόρους ανήλθε σε 71,22%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από 01.01.2012 ίσχυε η κλιμάκωση με επτά (7) διαβαθμίσεις χρέωση, από 01.01.2013 οι διαβαθμίσεις χρέωσης μεταβλήθηκαν από επτά (7) σε τρεις (3), ενώ από 25.07.2014 με τη σύμφωνη γνώμη της πρώην πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων άλλαξε εκ νέου η διαβάθμιση και απομείναν μόνο δύο κλίμακες, με αποτέλεσμα να υπάρξει «κρυφή» αύξηση της χρέωσης των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων. Οι κλίμακες είναι πλέον μέχρι 2.000 KWh και από 2.000 KWh και πάνω. Για να γίνει κατανοητό, μια κατανάλωση της τάξεως των 800 kWh το 2012 ισοδυναμούσε με αξία χρέωσης ρεύματος της τάξης των 45,00 €, το 2013 62,34 € και το 2014 75,68 € ανά τετραμηνία. Αντίστοιχα μια κατανάλωση της τάξεως των 3.000 kWh το 2012 ισοδυναμούσε με αξία χρέωσης ρεύματος της τάξης των 274,65 € και τα έτη 2013 και 2014 307,56 € ανά τετραμηνία. Σε επίπεδο ποσοστιαίων μεταβολών για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα έχουμε μια αύξηση που κυμαίνεται στο 60% ενώ στα υψηλά και υψηλότατα εισοδήματα η αύξηση κυμαίνεται κοντά στο 15%.