Enter your search terms:
Top
logo8
 

Ρύθμιση αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων

Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2016

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ Υπουργούς
– Οικονομικών
– Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση αποπληρωμής
των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων

 

Στην παρούσα οικονομική συγκυρία, έχει δυστυχώς διαμορφωθεί μια νέα γενιά μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και μικρομεσαίων αγροτών, οι οποίοι αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς την Εφορία. Πρόκειται για όλα εκείνα τα (φυσικά και νομικά) πρόσωπα, που είχαν δανειοδοτηθεί υπό την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Ε.), ήδη Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.), και μετά από την κατάπτωση της σχετικής εγγύησης (λόγω αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου) σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, βρέθηκαν πλέον να οφείλουν απευθείας στις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Ειδικότερα πρόκειται για το σύνολο των εγγυημένων από το Δημόσιο (επιχειρηματικών και αγροτικών) δανείων, τα οποία αφού έγιναν απαιτητά από τις τράπεζες, εξοφλήθηκαν από το Τ.Ε.Μ.Π.Ε.-Ε.Τ.Ε.ΑΝ. και το τελευταίο, μη διαθέτοντας εισπρακτικό μηχανισμό, εκχώρησε, αντιστοίχως, τις απαιτήσεις του προς το Yπουργείο Οικονομικών, το οποίο, μέσω της Υπηρεσίας Δ25 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μετέφερε τις αντίστοιχες οφειλές στις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Ετσι, ενώ οι εν λόγω δανειολήπτες δεν έχουν πλέον απολύτως καμμία υποχρέωση έναντι των τραπεζών, έχουν καταστεί τελικώς οφειλέτες έναντι της Εφορίας, η οποία, σε εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μπορεί να προχωρήσει, κατά περίπτωση, σε διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης και να προβεί σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ή/και καταθέσεων.

Επειδή εφόσον μια επιχείρηση ή ένας αγρότης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώνει σε μία τράπεζα ένα δάνειο αρκετών ετών και, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, με επιδοτούμενο επιτόκιο (άρα με πολύ χαμηλή δόση), είναι λογικώς και μαθηματικώς αδύνατο το ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο να μπορεί να αποπληρώσει το ίδιο ποσό στο πλαίσιο της ισχύουσας πάγιας ρύθμισης, δηλαδή εντός ολίγων μόνον μηνών.

Επειδή εάν ένα (νομικό ή φυσικό) πρόσωπο δεν μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή του στην αρμόδια εφορία, δεν μπορεί, αντιστοίχως, να λάβει και φορολογική ενημερότητα ώστε να συνεχίσει να εργάζεται και να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Επειδή η στήριξη του παραγωγικού αγροτικού κόσμου της χώρας, και ιδίως των μικρών και μεσαίων αγροτών, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας συνολικά.

Επειδή, επιπλέον, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω των σοβαρών προβλημάτων που δημιούργησε η κρίση, λόγω και της έλλειψης ρευστότητας, έχουν κατεβάσει ρολά, ενώ πολλές άλλες δυσκολεύονται να επιβιώσουν, αφού οι τόκοι υπερημερίας και τα πρόστιμα είναι εξαντλητικά.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, τόσο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όσο και οι μικρομεσαίοι αγρότες, αποτελούν μία από τις πιο νευραλγικές συνιστώσες της ελληνικής οικονομίας και η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη και την απασχόληση της χώρας είναι ιδιαίτερα σημαντική.

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

– Προτίθενται να υιοθετήσουν μια βιώσιμη ρύθμιση αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων, ώστε και τα οφειλόμενα ποσά να αποπληρωθούν εν ευθέτω χρόνω στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., αλλά και οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες να διασωθούν;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βράντζα Αχιλλέως Παναγιώτα
Ακριώτης Κυριάκου Γεώργιος
Αντωνίου Αθανασίου Χρήστος
Αραχωβίτης Γεωργίου Σταύρος
Αυλωνίτου Βασιλείου Ελένη
Βαγιωνάκη Νικολάου Ευαγγελία (Βάλια)
Βάκη Γεωργίου Φωτεινή
Γεννιά Σωκράτη Γεωργία
Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Ευσταθίου Ευσταθία (Έφη)
Γιαννακίδης Αλεξάνδρου Ευστάθιος
Γκαρά Γεωργίου Αναστασία (Νατάσα)
Εμμανουηλίδης Ιωάννη Δημήτριος
Θελερίτη Παναγιώτη Μαρία
Καββαδία Σωκράτη Ιωαννέτα (Αννέτα)
Καρά Γιουσούφ Μεμέτ Αϊχάν
Καραγιάννης Κωνσταντίνου Ιωάννης
Καρασαρλίδου Γεωργίου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Καστόρης Νικολάου Αστέριος
Κατσαβριά – Σιωροπούλου Αθανασίου Χρυσούλα
Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά)
Λάππας Ευαγγέλου Σπυρίδωνας
Μεϊκόπουλος Μιχαήλ Αλέξανδρος
Μηταφίδης Ανδρέα Τριαντάφυλλος
Μιχαηλίδης Φραγκούλη Ανδρέας
Μιχελής Ιωάννη Αθανάσιος
Μορφίδης Ανέστη Κωνσταντίνος
Μουμουλίδης Σταματίου Θεμιστοκλής
Μπαλαούρας Δημητρίου Γεράσιμος
Μπαξεβανάκης Σόλωνα Δημήτριος
Μπάρκας Θεοφάνη Κωνσταντίνος
Ντζιμάνης Δημητρίου Γεώργιος
Πάλλης Ευστρατίου Γεώργιος
Παπαδόπουλος Αποστόλου Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαδόπουλος Αβραάμ Νικόλαος
Παραστατίδης Σωκράτη Θεόδωρος
Παυλίδης Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος
Πρατσόλης Κλεάνθη Αναστάσιος (Τάσος)
Ρίζος Γεωργίου Δημήτριος
Ριζούλης Κωνσταντίνου Ανδρέας
Σεβαστάκης Αλεξίου Δημήτριος
Σηφάκης Γεωργίου Ιωάννης
Σιμορέλης Βασιλείου Χρήστος
Σκούφα Δημητρίου Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σπαρτινός Νικολάου Κωνσταντίνος
Σταματάκη Παναγιώτη Ελένη
Στογιαννίδης Κωνσταντίνου Γρηγόριος
Συρίγος Δημητρίου Αντώνιος
Τζούφη Στεφάνου Μερόπη
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου Μαρία
Τσόγκας Παύλου Γεώργιος

 

Δείτε εδώ την απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Download (PDF, 100KB)

Δείτε εδώ την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών

Download (PDF, 96KB)