Enter your search terms:
Top
logo8
 

Το δικαίωμα στη δωρεάν μεταφορά των μαθητών/τριων των Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων προς τις σχολικές τους μονάδες

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2016

 

Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα : «Το δικαίωμα στη δωρεάν μεταφορά των μαθητών/τριων των Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων προς τις σχολικές τους μονάδες»

 

Το συνταγματικά (άρθρο 16, 21 Συντάγματος) και διεθνώς (∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού ν. 2101/1992, άρθρο 28) κατοχυρωμένο δικαίωμα στη δωρεάν εκπαίδευση, υποχρεώνει την Πολιτεία να διασφαλίζει, τη μετακίνηση των μαθητών/τριών από και προς το σχολείο, με τρόπο υλοποιήσιμο και ασφαλή, και χωρίς κόστος για τα παιδιά και τις οικογένειες τους.

Η μεταφορά τους στο σχολείο, σωστά, έχει συνδεθεί με ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των μαθητών, με τις ηλικιακές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, καθώς και με την απόσταση της κατοικίας του μαθητή από το σχολείο, σε συνάρτηση με τη διάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών και τον πραγματικό χρόνο που απαιτείται για τη μετακίνηση.

Η ΚΥΑ 24001/2013/άρθρο 1 ορίζει ως δικαιούμενους δωρεάν μεταφοράς από τις Περιφέρειες, «τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων, οι οποίοι κατοικούν από τη σχολική τους μονάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από
– 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
– 2500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων και
– 4000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ».

Οι μαθητές οι οποίοι μεταφέρονται δωρεάν με τη δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία εφοδιάζονται με Ειδικά Μαθητικά Δελτία (Ε.Μ.Δ.) που χρησιμοποιούν στις μετακινήσεις τους, με την προϋπόθεση βέβαια ότι «οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας».

Στα δημόσια σχολεία περιλαμβάνονται και τα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία, για τα οποία όμως σύμφωνα με τον Ν. 3966/2011, άρθρο 44, παρ. 9 «η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική τους μέριμνα», αποκλείοντας έτσι την δωρεάν μετακίνηση των μαθητών/τριών τους προς τις σχολικές μονάδες.

Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) είναι περιορισμένα και διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα, ειδικότερα στο δε Νομό Αττικής έχουν χαρακτηριστεί ως Π.Π.Σ. 9 σχολικές δομές.

Η επιλογή της φοίτησης σε αυτά, εξαρτάται κατά το πλείστον από την πλησιέστερη προς την οικεία του μαθητή, εκπαιδευτική δομή, και λόγω της μη ύπαρξης αντίστοιχων Π.Π.Σ. σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, είναι σύνηθες το φαινόμενο οι μαθητές/τριες των Π.Π. Γυμνασίων και Λυκείων να φοιτούν σε σχολεία εκτός χωρικής ενότητας του τόπου κατοικίας τους και να διανύουν έτσι μεγαλύτερες αποστάσεις των 2500 μέτρων & 4000 μέτρων αντίστοιχα.

Ας σημειωθεί ότι σε Υπερτοπικά σχολεία (όπως τα ΕΠΑΛ, τα Μουσικά, τα Καλλιτεχνικά σχολεία) που λόγω του περιορισμένου αριθμού τους, συγκεντρώνουν μαθητές που χρειάζεται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις για την προσέλευσή τους, ισχύει η έκδοση των Ε.Μ.Δ.

Επειδή η μοναδικότητα των Π.Π.Σ. δεν δίνει τη δυνατότητα επιλογής πλησιέστερου σχολείου.

Επειδή στην παρούσα οικονομική συγκυρία, με μειωμένα τα εισοδήματα των οικογενειών το κόστος των εισιτηρίων είναι τουλάχιστον «υπολογίσιμο».

Επειδή η ισότητα στην πρόσβαση είναι θέμα ισονομίας και ίσων ευκαιριών στη δημόσια εκπαίδευση.

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να τροποποιηθεί ο Ν. 3966/2011 και να διευκολυνθούν οι μαθητές/τριες Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων στην πρόσβαση τους στις σχολικές μονάδες ;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να αποκατασταθεί η ισονομία, να χαρακτηριστούν ως δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς οι μαθητές/τριες των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και να εφοδιαστούν σύμφωνα με την ΚΥΑ 24001/2013 με Ειδικά Μαθητικά Δελτία ;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Καρακώστα Ελευθερίου Ευαγγελία (Εύη)
Αυλωνίτου Βασιλείου Ελένη
Εμμανουηλίδης Ιωάννη Δημήτριος
Θεοφύλακτος Γαβριήλ Ιωάννης
Θεωνάς Γρηγορίου Ιωάννης
Ιγγλέζη Θεοδώρου Αικατερίνη
Καρά Γιουσούφ Μεμέτ Αϊχάν
Καραγιάννης Κωνσταντίνου Ιωάννης
Μηταφίδης Ανδρέα Τριαντάφυλλος
Μιχελογιαννάκης Δημητρίου Ιωάννης
Μορφίδης Ανέστη Κωνσταντίνος
Μπαξεβανάκης Σόλωνα Δημήτριος
Ντζιμάνης Δημητρίου Γεώργιος
Παπαδόπουλος Αβραάμ Νικόλαος
Πρατσόλης Κλεάνθη Αναστάσιος (Τάσος)
Ρίζος Γεωργίου Δημήτριος
Σαρακιώτης Αθανασίου Ιωάννης
Σεβαστάκης Αλεξίου Δημήτριος
Σκούφα Δημητρίου Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σταματάκη Παναγιώτη Ελένη
Τζούφη Στεφάνου Μερόπη
Τσόγκας Παύλου Γεώργιος