Enter your search terms:
Top
logo8
 

Στους δημόσιους χώρους δεν θέλουμε να υπάρχει ούτε η εικόνα του καπνιστή, ούτε του ατμιστή

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2016

 

Στην Αθήνα, σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.45΄, συνεδρίασε, στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό την Προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Νίκου Μανιού, με θέμα ημερήσιας διάταξης τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις» – (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).

Στη συνεδρίαση παρέστησαν o Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Επίσης, προσκλήθηκαν και παρέστησαν για να εκφράσουν τις απόψεις τους οι κ.κ. Μιχαήλ Τουμπής, Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέφανος Φούσσας, Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Κωνσταντίνος Τσιούφης, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Δημήτριος Πετρόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου, Μιχαήλ Βλασταράκος, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ευάγγελος Φιλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Θεόδωρος Μάλλιος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μισθωτών Περιπτέρων και Αναπηρικών Κυλικείων, Βασίλειος Μελενεκλής, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ακατέργαστου Καπνού και Διονύσιος Μπεχράκης, καθηγητής Πνευμονολογίας.

 

Ακολουθεί η τοποθέτηση της Μπέττυ Σκούφα:

Να υπενθυμίσω ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορά τα θέματα υγείας. Άρα, αυτό που ανέφερε ο κ. Παπαχριστόπουλος είναι απολύτως σαφές και δικαιολογημένο, ότι θα πρέπει να είναι το ενδιαφέρον μας και η προάσπιση τόσο της ατομικής, όσο και της συλλογικής δημόσιας υγείας.

Αυτό ως κανόνας, έρχεται σε αντίθεση και αντίφαση με τα όσα, μετά λύπης μου, άκουσα από άλλους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, τοποθετήσεις, οι οποίες προσπαθούν να «χαϊδέψουν» εμπορικά, δικαιολογημένα, συμφέροντα.

Το πρώτο θέμα, λοιπόν, της σημερινής συνεδρίασης είναι αν το κάπνισμα και αν το άτμισμα προκαλούν μεγαλύτερη ή λιγότερη βλάβη στην υγεία ενός ανθρώπου. Νομίζω, ότι και τα δύο – δεν είμαι γιατρός είμαι εκπαιδευτικός – σε όσο μεγάλο ή μικρό βαθμό αμφισβητείται, αλλά ότι το ιδανικό της υγείας, του υγιούς ανθρώπου, αποκλείει και τα δύο. Είναι καλό, δηλαδή, για την υγεία μας, ούτε να καπνίζουμε, ούτε να ατμίζουμε.

Περαιτέρω, όσον αφορά στο άτμισμα, νομίζω, ότι λόγω έλλειψης επαρκών μελετών και του μη συγκεκριμένου και απαιτούμενου χρόνου για τις ιατρικές μελέτες, δεν μπορούμε να πούμε σήμερα αν το άτμισμα είναι καλό ή κακό. Αυτό που λέμε, όμως, και με βρίσκει απολύτως υπέρ ως εκπαιδευτικό, είναι ότι στους δημόσιους χώρους δεν θέλουμε να υπάρχει ούτε η εικόνα του καπνιστή, ούτε η εικόνα του ατμιστή. Διότι, όταν ένα πιτσιρίκι ή ένας ενήλικας βλέπει κάποιον να ατμίζει, υποσυνείδητα μέσω της μιμήσεως παρασύρεται στο να κάνει ένα από τα δύο.

Μια τελευταία παραίνεση, θα τολμούσα να πω, στον εκπρόσωπο των καπνοπαραγωγών. Κατάγομαι και εκπροσωπώ την Πιερία στη Βουλή. Γνωρίζουμε από κοντά τον τελευταίο καιρό τα προβλήματα και ζητήματα που έχει η ομάδα των καπνοπαραγωγών. Να τους παροτρύνω με τη δική μας την συνέργεια και πίεση να βρούμε σταδιακά εναλλακτικά μοντέλα παραγωγής, γιατί, αν η πληροφόρησή μου ευσταθεί, ο ελληνικός καπνός που περιέχεται στα διεθνώς εμπορεύσιμα τσιγάρα, αφορά μόνο το 3% σε ένα τσιγάρο.

Σας το θέτω σαν ερώτηση, σας ευχαριστώ.