Enter your search terms:
Top
logo8
 

Το «ιδιόρρυθμο» εργασιακό καθεστώς των εθνοφυλάκων

Αθήνα, 13 Μαΐου 2016

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
-Εθνικής Άμυνας
-Οικονομικών
– Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Το «ιδιόρρυθμο» εργασιακό καθεστώς των εθνοφυλάκων

 

Σοβαρά ερωτήματα εγείρει το «ιδιόρρυθμο» εργασιακό καθεστώς εκατοντάδων πολιτών -εθνοφυλάκων, που προσλαμβάνονται κάθε χρόνο για τη φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών-καυσίμων-υλικών επιστράτευσης και λοιπών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τους υπηρετούντες χρόνια το θεσμό της εθνοφυλακής, η απασχόλησή τους (που ορίζονταν στις 25 υπηρεσίες το μήνα) χαρακτηρίζονταν ως «εθελοντική» και οι αποδοχές τους (15 ευρώ ανά υπηρεσία) ως «αποζημίωση» για την κάλυψη αναγκών ένδυσης-υπόδησης-διατροφής. Τα παραπάνω λειτουργούσαν ως βοήθημα-συμπληρωματικό εισόδημα για την κάλυψη του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.

Τα χρόνια της κρίσης ωστόσο και της εκτίναξης της ανεργίας, πολλοί εξ αυτών έμειναν με μοναδική απασχόληση τις συγκεκριμένες υπηρεσίες τους. Οι οποίες υπηρεσίες προσφάτως έχουν μειωθεί δραστικά (από τις 25 το μήνα έπεσαν στις 12-14, για τους ημερήσιους φύλακες και στις 20-22 για τους νυχτερινούς).

Επιπροσθέτως, παρόλο που το Υπουργείο συνεχίζει να χαρακτηρίζει την απασχόλησή τους ως «εθελοντική» και την ημερήσια αποζημίωσή τους ως «μη έχουσα την έννοια του εργατικού ημερομισθίου» (δε συνεπάγεται δηλαδή ούτε ασφάλιση, ούτε ιατροφαρμακευτική κάλυψη), αλλά ως παροχή «για την κάλυψη δαπανών διατροφής, ιματισμού και υποδήσεως», οι αποδοχές τους σήμερα φορολογούνται κανονικά, καθώς για μηνιαίες αποδοχές άνω των 300 ευρώ διενεργείται παρακράτηση ποσού με συντελεστή 20% επί του συνόλου των αποδοχών.

Έτσι, ως «απασχολούμενοι» δεν έχουν πλέον και δικαίωμα κάρτας ανεργίας, ή οποία τους εξασφάλιζε την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, ή δικαίωμα συμμετοχής σε πρόγραμμα επιδότησης εργασίας από τον ΟΑΕΔ και σε προκηρύξεις ολιγόμηνων συμβάσεων εργασίας, ενώ τους αφαιρείται αναδρομικά και ο χρόνος ανεργίας από τότε που ξεκίνησαν τις («εθελοντικές») υπηρεσίες στον στρατό.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ (απάντηση, στις 21.12.2015, σε ερώτημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχετικά με τα δελτία ανεργία των εθνοφυλάκων) «…δεν είναι διαθέσιμοι (σ.σ: οι εθνοφύλακες) στην αγορά εργασίας και δεν μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι το χρονικό διάστημα που υπηρετούν στην εθνοφυλακή και απασχολούνται σε τακτικές αποστολές όπως είναι η φρούρηση εγκαταστάσεων του Στρατού, εφόσον α) παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Ένοπλες δυνάμεις της χώρας απασχολούμενοι σε συγκεκριμένο έργο, με συγκεκριμένο τακτικό ωράριο, χρονική διάρκεια και καθήκοντα ανεξαρτήτως του ότι δε δημιουργείται σχέση εξαρτημένης εργασίας και β) οι αποδοχές που λαμβάνουν (έξοδα μετακίνησης, τροφής και ιματισμού κ.λ.π) λαμβάνονται υπόψη ως αμοιβή για παροχή υπηρεσιών υπό τη μορφή απασχόλησης, εφόσον και στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας εμφανίζονται ως φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία».

Όπως οι ίδιοι οι εθνοφύλακες καταγγέλλουν, οι παραπάνω αλλαγές δεν ήταν σε γνώση τους, καθώς δεν έχουν υπογράψει καμιά σύμβαση εργασίας. Παράδειγμα, πολίτης που προσελήφθη πριν από 14 χρόνια και συνεχίζει μέχρι σήμερα να απασχολείται ως εθνοφύλακας, υποστηρίζει πως το μόνο πιστοποιητικό που έχει στα χέρια του είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής του για πρόσληψη (!) πως η σύμβασή του ανανεωνόταν «αυτόματα» κάθε χρόνο και πως οι μηνιαίες υπηρεσίες του έχουν μειωθεί στο μισό χωρίς να του ζητηθεί οποιαδήποτε έγγραφη συναίνεση.

Επειδή το θέμα αφορά εκατοντάδες πλέον οικογένειες, που οι αποδοχές από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ενός μέλους τους συνιστούν τη μοναδική πηγή εσόδων,

Επειδή οι υπηρεσίες των εθνοφυλάκων καλύπτουν μόνιμες ανάγκες του στρατού,

 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

-Προτίθενται να επανεξετάσουν το «ιδιόρρυθμο» εργασιακό καθεστώς που διέπει την απασχόληση εθνοφυλάκων;

-Προτίθενται να προχωρήσουν στη διαμόρφωση συμβάσεων που να εξασφαλίζουν τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα των απασχολούμενων στη φύλαξη των στρατιωτικών εγκαταστάσεων της χώρας;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Καστόρης Νικολάου Αστέριος
Αντωνίου Αθανασίου Χρήστος
Βαρδάκης Δημητρίου Σωκράτης
Καραγιαννίδης Γεωργίου Χρήστος
Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά)
Μεϊκόπουλος Μιχαήλ Αλέξανδρος
Ριζούλης Κωνσταντίνου Ανδρέας
Σκούφα Δημητρίου Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σπαρτινός Νικολάου Κωνσταντίνος
Τζαμακλής Γεωργίου Χαρίλαος
Τσόγκας Παύλου Γεώργιος

 

Δείτε εδώ την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δείτε εδώ την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών