Enter your search terms:
Top
logo8
 

Τροποποίηση της εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών

Αθήνα 17 Νοεμβρίου 2015

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Τροποποίηση της εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών»

 

Η μετάθεση αποτελεί μία σημαντική υπηρεσιακή μεταβολή των εκπαιδευτικών. Μέσα στο Νοέμβριο καλούνται οι εκπαιδευτικοί της χώρας να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης προκειμένου να βρεθούν στον τόπο συμφερόντων τους. Ιδιαίτερα σήμερα που οι εκπαιδευτικοί βιώνουν ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις καλούμενοι να υπηρετήσουν μακριά από τις οικογένειές τους, σε δυσπρόσιτα σχολεία, σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Η εγκύκλιος των μεταθέσεων πράγματι προβλέπει τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης. Σε αυτές τις κατηγορίες εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί με σοβαρές ασθένειες αν και υπάρχουν και άλλες ασθένειες που δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Είναι άμεση η αναγκαιότητα της ένταξης και νέων σοβαρών ασθενειών στην ειδική κατηγορία μεταθέσεων. Για να διευρυνθούν οι εντασσόμενες ασθένειες απαιτείται άμεσα η συγκρότηση ειδικής επιτροπής για το σκοπό αυτό και η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση.

Σε ειδικές κατηγορίες εντάσσονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Σύμφωνα με το ΠΔ50/96: α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS, σύνδρομο DΟWΝ και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής (πλέον ΚΕΠΑ) στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλους. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.γ) Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις (περ. α &γ) ισχύει και για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή ( μέσω ΚΥΣΔΕ) όσο και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις της ίδιας περιοχής (μέσω ΠΥΣΔΕ). Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις στην περ. β ισχύει για τις μεταθέσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Το Άρθρο 17 του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 17-10-2005 τ.Α’) αναφέρεται στη Δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία: «Οι μορφές αναιμίας δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική, ισοδυναμούν, ως προς τα ιατρικά και κοινωνικά προβλήματα που προκαλούν στους πάσχοντες, προς την ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, και οι πάσχοντες τυγχάνουν των ευεργετημάτων που απολαμβάνουν κατά νόμο όσοι πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία.

Η Παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/03 ΦΕΚ 227/Α αναφέρεται στη Σκλήρυνση κατά πλάκας: «Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αμέσως μετά τους υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μεταθέσεων – αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών.

Τέλος η νόσος Hodgkin, No Hodgkin και Willebrand: «Με την Αριθμ. 19 Απόφαση της 217ης/18.9.08 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και την αριθμ. 1/4,5-2-2009 Πράξη του ΚΥΣΠΕ θεωρείται ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 «ειδικές κατηγορίες μετάθεσης» του Π.Δ. 50/1996».

Είναι άμεση η ανάγκη τροποποίησης και εκσυγχρονισμού του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96 για την επαναδιατύπωση και τον εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων και των ασθενειών και την ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας με αυτές που υπάρχουν στη σχετική νομοθεσία, όπως με εγκεφαλοπάθεια 90% αναπηρία, βαρεία μυασθένεια 90% αναπηρία, παιδική σχιζοφρένεια 80% αναπηρία, λόγω κινητικών προβλημάτων 90% αναπηρία, οι οποίες ασθένειες δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης.

Εξάλλου, το άρθρο 13 του ΠΔ 50/96, όπως ισχύει, δεν προβλέπει ειδική μέριμνα ένταξης στις ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων εκπαιδευτικών που έχουν αναλάβει την επιμέλεια των γονέων τους που έχουν υποβληθεί σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης. Κατά συνέπεια, εκπαιδευτικοί που έχουν κριθεί ως έχοντες την επιμέλεια γονέων με αναπηρία σε ποσοστά που καθιστούν αδύνατο να αυτοεξυπηρετούνται, καθώς και γονέων πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, δεν έχουν τη δυνατότητα ως ειδική κατηγορία να μετατίθενται στον τόπο κατοικίας των γονέων ώστε να μπορούν να ασκούν απρόσκοπτα την επιμέλειά τους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Υπάρχει πρόθεση να τροποποιηθεί το άρθρο 13 του ΠΔ50/96 ώστε το νομοθετικό πλαίσιο να καλύπτει το δυνατό περισσότερες περιπτώσεις εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γκαρά Γεωργίου Αναστασία (Νατάσα)
Αυλωνίτου Βασιλείου Ελένη
Βαγενά Γεωργίου Άννα
Βάκη Γεωργίου Φωτεινή
Γάκης Θωμά Δημήτριος
Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Ευσταθίου Ευσταθία (Έφη)
Γιαννακίδης Αλεξάνδρου Ευστάθιος
Εμμανουηλίδης Ιωάννη Δημήτριος
Ζεϊμπέκ Χασάν Χουσεϊν
Θεοφύλακτος Γαβριήλ Ιωάννης
Ιγγλέζη Θεοδώρου Αικατερίνη
Καββαδία Σωκράτη Ιωαννέτα (Αννέτα)
Καρασαρλίδου Γεωργίου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Γεωργίου Ειρήνη (Νίνα)
Κατριβάνου Ηλία Βασιλική
Κατσαβριά – Σιωροπούλου Αθανασίου Χρυσούλα
Κοζομπόλη – Αμανατίδη Γεωργίου Παναγιώτα
Λάππας Ευαγγέλου Σπυρίδωνας
Λιβανίου Ευαγγέλου Ζωή
Μεϊκόπουλος Μιχαήλ Αλέξανδρος
Μηταφίδης Ανδρέα Τριαντάφυλλος
Μιχαηλίδης Φραγκούλη Ανδρέας
Μιχελογιαννάκης Δημητρίου Ιωάννης
Μουμουλίδης Σταματίου Θεμιστοκλής
Μπαξεβανάκης Σόλωνα Δημήτριος
Μπάρκας Θεοφάνη Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Αποστόλου Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαδόπουλος Αβραάμ Νικόλαος
Παπαφιλίππου Αντωνίου Γεώργιος
Ρίζος Γεωργίου Δημήτριος
Ριζούλης Κωνσταντίνου Ανδρέας
Σαντορινιός Κωνσταντίνου Νεκτάριος
Σαρακιώτης Αθανασίου Ιωάννης
Σεβαστάκης Αλεξίου Δημήτριος
Σκούφα Δημητρίου Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σταματάκη Παναγιώτη Ελένη
Συρίγος Δημητρίου Αντώνιος
Φάμελλος Πέτρου Σωκράτης
Ψυχογιός Κωνσταντίνου Γεώργιος

 

Δείτε εδώ την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων