Enter your search terms:
Top
logo8
 

Τοποθέτηση μηχανικού στην Κτηματική Υπηρεσία του Νομού Πιερίας και ενίσχυση της Υπηρεσίας

Αθήνα, 16/06/2015

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Τοποθέτηση μηχανικού στην Κτηματική Υπηρεσία του Νομού Πιερίας και ενίσχυση της Υπηρεσίας».

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες ανά τη χώρα είναι επιφορτισμένες με την προστασία και τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Αντικείμενό τους αποτελούν το εθνικό κτηματολόγιο, τα δημόσια κτήματα, οι απαλλοτριωμένες ζώνες, οι αιγιαλοί και παραλίες, οι ανταλλάξιμες και μεσεγγυημένες περιουσίες καθώς και η συμβολή τους στο έργο της Δικαιοσύνης με συχνές μαρτυρικές καταθέσεις στα αρμόδια δικαστήρια και τη διενέργεια αυτοψιών. Όλες ανεξαιρέτως οι ως άνω λειτουργίες δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν χωρίς την υποστήριξη αρμόδιου υπαλλήλου, ήτοι μηχανικού. Χωρίς τα τοπογραφικά διαγράμματα μηχανικού η Κτηματική Υπηρεσία δεν δύναται να προβεί σε έκδοση οποιασδήποτε πράξης και ουδείς άλλος φορέας δέχεται ως έγκυρους τους φακέλους της, αφού δεν θεωρούνται ολοκληρωμένοι.

Παρά την προφανή αναγκαιότητα, στην Κτηματική Υπηρεσία του Νομού Πιερίας δεν υπηρετεί από τον Σεπτέμβριο του 2012 μηχανικός. Από τις δύο οργανικές θέσεις τεχνικών, μια ΠΕ και μια ΤΕ, καμία δεν είναι καλυμμένη, αφού η θέση ΤΕ είναι κενή από το έτος 2007 και η ΠΕ θέση είναι κενή από το 2012. Επομένως η τεχνική υποστήριξη της Υπηρεσίας είναι ανύπαρκτη.

Η έλλειψη υπαλλήλου με την ειδικότητα του μηχανικού συνεπάγεται:

Α. αφόρητη ταλαιπωρία για τον πολίτη, αλλά και απώλεια εισοδημάτων για τον ίδιο, αφού μπορεί να αναμένει έως και ένα μήνα ή και περισσότερο για τη θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων του προκειμένου να εκδώσει μια άδεια εντός της περιουσίας του και

Β. απώλεια εσόδων για το Δημόσιο, όταν το κάθε ευρώ στα δημόσια έσοδα είναι πολύτιμο. Μάλιστα, ενώ η καλοκαιρινή περίοδος, που αποτελεί περίοδο αιχμής για την Κτηματική Υπηρεσία και άρα περίοδο συλλογής δημοσίων εσόδων, έχει ξεκινήσει, το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας (Α.Γ.Δ.Π.) στο Νομό Πιερίας, όπως μετονομάσθηκε με το Π.Δ. 111/2014, δεν είναι σε θέση να διαχειρισθεί τις βασικές του υποχρεώσεις, οι οποίες προσθέτουν έσοδα στο δημόσιο ταμείο (καταγγελίες, καταπατήσεις δημόσιας περιουσίας, διενέργεια ελέγχων των μισθώσεων αιγιαλού, κ.ά.). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, όταν για ένα μήνα το καλοκαίρι του 2014 είχε τοποθετηθεί προσωρινά μηχανικός, η απόδοση του Α.Γ.Δ.Π. Πιερίας στη συγκέντρωση εσόδων υπήρξε εξαιρετική, όπως αποτυπώνεται στο Στατιστικό Δελτίο Εσόδων 2014 (με αρ. πρωτ. 584/23-3-2015 & 690/1-4-2015).

Επιπρόσθετα, το Α.Γ.Δ.Π. Πιερίας δεν διαθέτει όχημα, το οποίο είναι απαραίτητο για τη διενέργεια ελέγχων. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με οχήματα ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας των υπαλλήλων, οι οποίοι επιβαρύνονται με το κόστος της βενζίνης για διαδρομές κάτω των 40 χιλιομέτρων (δηλαδή, για παράδειγμα, για έναν έλεγχο στην Πύδνα ή στο Αιγίνιο ή και αλλού μέσα στο νομό δεν προβλέπεται κάλυψη).

Η Υπηρεσία κατά τα τρία τελευταία έτη έχει ενημερώσει πολλάκις το Υπουργείο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και την ανάγκη τοποθέτησης μηχανικού με αλλεπάλληλα έγγραφα (όπως το με αρ. πρωτ. 1367/12-5-2014, το 1815/24-6-2014, το 2096/3-9-2013 κ.λ.π.). Το πρόβλημα ωστόσο δεν έχει λυθεί, παρά μόνο περιστασιακά. Το Γραφείο της Θεσσαλονίκης στέλνει κάποιες φορές μηχανικό, ο οποίος αναγκαστικά προλαβαίνει να διεκπεραιώσει τα απολύτως επείγοντα ζητήματα. Πάντως, οξύ πρόβλημα υποστελέχωσης αντιμετωπίζει και το Γραφείο Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την περιοχή όλης της Βόρειας Ελλάδας. Μια άλλη λύση που αναζητήθηκε είναι μέσω μετάταξης από Υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία προκηρύχθηκε, στη συνέχεια εγκρίθηκε, ωστόσο η θέση παραμένει ακόμα και σήμερα (16 Ιουνίου 2015) κενή.

Συνοψίζοντας, η καθημερινή λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Πιερίας, μιας περιοχής με μεγάλη τουριστική ανάπτυξη τους θερινούς μήνες, δυσχεραίνεται σε σημαντικό βαθμό από την έλλειψη μηχανικού τα τελευταία τρία έτη και την έλλειψη μεταφορικού μέσου.

Την ήδη δυσχερή αυτή λειτουργία επιβαρύνει περαιτέρω η διάρθρωση των υπηρεσιών της Δημόσιας Περιουσίας, όπως έχει προκύψει με το Π.Δ. 111/14, η οποία, σύμφωνα τουλάχιστον με τους υπαλλήλους των Αυτοτελών Γραφείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας – Θράκης, συνεπάγεται υποβάθμιση της προστασίας της δημόσιας περιουσίας, είναι τελείως συγκεντρωτική και έχει δημιουργήσει προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, γραφειοκρατική δυσκαμψία και επιβράδυνση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Για την αναλυτικότερη παρουσίαση των δυσλειτουργιών και των προβλημάτων από την εφαρμογή του Π.Δ. 111/2014 επισυνάπτεται σχετικό Υπόμνημα των ως άνω εργαζομένων.

Επειδή με το παραπάνω Π.Δ. η προηγούμενη κυβέρνηση «κατάφερε» μάλλον να αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες παρά να τις μειώσει και να αυξήσει επίσης τα προβλήματα, τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία εργαζόμενων και πολιτών.

Επειδή η υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας και η προστασία της από επίδοξους καταπατητές συνιστά ύψιστη υποχρέωση του Κράτους και των Υπηρεσιών του, που πρέπει να εκπληρώνεται με επιμέλεια και συνέπεια και όχι πλημμελώς.

Επειδή είναι μαθηματικά βέβαιο ότι η ενίσχυση της Κτηματικής Υπηρεσίας αποφέρει και ενίσχυση στα δημόσια έσοδα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί για την τοποθέτηση μηχανικού στην Κτηματική Υπηρεσία του Νομού Πιερίας, η οποία λειτουργεί τα τελευταία τρία έτη χωρίς καμία τεχνική υποστήριξη και με ποιο χρονοδιάγραμμα, ώστε να υπάρξει κάλυψη το συντομότερο δυνατόν εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου;

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της μετάταξης που είναι σε εξέλιξη;

Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί για τη διάθεση μεταφορικού μέσου στην εν λόγω Υπηρεσία, ώστε να διευκολυνθούν οι έλεγχοί της, οι οποίοι αποδίδουν δημόσια έσοδα;

Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να εξετάσει την τροποποίηση της διάρθρωσης των Υπηρεσιών της Δημόσιας Περιουσίας, που έχει θεσμοθετήσει το Π.Δ. 111/2014 προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης, της αυτοτέλειας και της αυτονομίας οργανικών μονάδων σε κάθε νομό και αν ναι, ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Τζαμακλής Γεωργίου Χαρίλαος
Ζάννας Γρηγορίου Ζήσης
Καρασαρλίδου Γεωργίου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά)
Μιχελογιαννάκης Δημητρίου Ιωάννης
Μπαλαούρας Δημητρίου Γεράσιμος
Ουρσουζίδης Νικολάου Γεώργιος
Παπαδόπουλος Αποστόλου Αθανάσιος (Σάκης)
Σκούφα Δημητρίου Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σταθάς Παναγιώτη Ιωάννης
Συρίγος Δημητρίου Αντώνιος
Τσανάκα Δημητρίου Αλεξάνδρα
Φάμελλος Πέτρου Σωκράτης