Enter your search terms:
Top
logo8
 

Απόλυση εργαζομένου τοποθετημένου με την προκήρυξη του Ν. 2643/1988

Αθήνα, 28 Απριλίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Απόλυση εργαζομένου τοποθετημένου με την προκήρυξη του Ν. 2643/1988

Ο εν λόγω εργαζόμενος παρείχε τις υπηρεσίες του στην εταιρεία«SULPHUR ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά τις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2693/1998 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αόριστου χρόνου από 01.03.2007 έως και 30.11.2011. Στις 30.11.2011 η τελευταία τον απέλυσε αιφνιδιαστικά και χωρίς προειδοποίηση κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 2643/1998 καταγγέλλοντας τη σύμβαση εργασίας και αρνούμενη όχι μόνο να αποδεχτεί τις υπηρεσίες του, αλλά και να τηρήσει την υποχρέωση της για την καταβολή των μισθών υπερημερίας.
Εν συνεχεία, το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου με την υπ’ αριθ. 21/2013 απόφαση του αναγνωρίζει ως άκυρη την ανωτέρω καταγγελία σύμβασης εργασίας από την εργοδότρια εταιρεία υποχρεώνοντας την να αποδεχτεί την εργασία του.
Παρά το διατακτικό της προαναφερθείσας απόφασης, η οποία κοινοποιήθηκε στην εταιρεία, η τελευταία καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα αιτούμενη την αναστολή της με αριθ. 21/2013 πρωτόδικης απόφασης αρνούμενη να δεχτεί τις υπηρεσίες του εργαζόμενου ΑμεΑ. Με νέα απόφαση του (υπ’αρ. 734/2013), το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου δικαιώνει τον εργαζόμενο απορρίπτοντας την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας και διατάσσει την επαναφορά του στην εργασία.
Μετά από περίπου ένα χρόνο, και ενώ η εταιρεία επιδόθηκε σε μια προσπάθεια εξαναγκασμού του εργαζόμενου σε παραίτηση μέσα από καταρχήν μείωση μισθού κατά 50%, μη χορήγηση αντικειμένου εργασίας και αρμοδιοτήτων και υπέρογκα μεταφορικά έξοδα για μετάβασή του στον τόπο εργασίας, όπως προκύπτει από σχετικά έγγραφα της Επιθεώρησης Εργασίας, Εξώδικα του ΑμεΑ κλπ., στις 09.10.2014 του κοινοποίησε με Εξώδικο, το οποίο περιείχε απόσπασμα απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα κοινοποιηθεί στον ίδιο, τη λύση της σχέσης εργασίας του με αυτήν.
Επειδή, παρότι το αρμόδιο Υπουργείο με έγγραφο του (Αρ.Πρωτ.: 38948/4-11-2014/Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής/Τμήμα II) αναφέρει ότι «θέση της υπηρεσίας μας είναι ότι εφόσον η «SULPHUR ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν ακολούθησε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 2643/1988, η καταγγελία της σύμβασης του συγκεκριμένου ατόμου με αναπηρία είναι άκυρη», δεν ανακλήθηκε η καταγγελία της σύμβασης.
Επειδή, παρότι ο εργαζόμενος κατέθεσε Αίτηση για εργατική διαφορά στις 20.10.2014, η οποία συζητήθηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας Κορινθίας στις 05.11.2014, του επιδόθηκε Δελτίο εργατικής διαφοράς μόλις στις 11.03.2015 χωρίς αριθμό Πρωτοκόλλου και επιπλέον χωρίς οδηγίες – κατευθύνσεις για τις περαιτέρω κατά το Νόμο ενέργειές του.
Επειδή, παρότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Πελοποννήσου έχει διαβιβάσει στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή ΟΑΕΔ Τρίπολης από τις 12-11-2014 έγγραφα που αφορούν την συγκεκριμένη περίπτωση με αίτημα να εισαχθούν άμεσα για συζήτηση στην επιτροπή (Αρ.Πρωτ.: 87/12-11-2014/ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Πελοποννήσου), δεν έχει συνεδριάσει η Επιτροπή έως σήμερα για το θέμα αυτό.
Επειδή το θέμα αφορά εργαζόμενο με αναπηρία, ο οποίος αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σφοδρότητα την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε να σταματήσει η παραβίαση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ μέσω της καλύτερης λειτουργίας και συντονισμού των αρμόδιων Υπηρεσιών, καθώς και

2) Τι μέτρα θα λάβει σχετικά με την καταχρηστική τακτική της εταιρείας και τη μη εφαρμογή της ισχύουσας για τους ΑμεΑ νομοθεσίας στην συγκεκριμένη περίπτωση;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κουρεμπές Θεοφάνης
Ψυχογιός Γιώργος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γαϊτάνη Ιωάννα
Λεουτσάκος Ευστάθιος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σταθάς Ιωάννης
Σωτηρίου Ελένη
Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Δείτε εδώ την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης