Enter your search terms:
Top
logo8
 

Αποκατάσταση ισότιμης αντιμετώπισης των φοιτητών που φοιτούν για δεύτερο πτυχίο (μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων) και για δεύτερο μεταπτυχιακό. – Εξίσωση παροχών και δικαιωμάτων

Αθήνα 15/04/2015

Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση ισότιμης αντιμετώπισης των φοιτητών που φοιτούν για δεύτερο πτυχίο (μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων) και για δεύτερο μεταπτυχιακό. – Εξίσωση παροχών και δικαιωμάτων.

Η δια Βίου Μάθηση αποτελεί προτεραιότητα σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη. Το Ελληνικό Κράτος, αν και «επί της αρχής» φαίνεται να υιοθετεί αυτό το στόχο, στην πράξη, παρά το ότι δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσει κάποιος επιπλέον σπουδές μέσω κατατακτήριων εξετάσεων, όπως επίσης και να παρακολουθήσει -επιπλέον του ενός- προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών διατηρεί πολλά εμπόδια στο δρόμο των πολιτών που επιθυμούν να εργαστούν και να δημιουργήσουν στο αντικείμενο στο οποίο έχουν ιδιαίτερη κλίση ή δεξιότητες ή επιθυμούν να διευρύνουν το μορφωτικό τους πεδίο με την ολοκλήρωση επιπλέον σπουδών. Ειδικότερα στερεί από τους φοιτητές που εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις ή φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου μεταπτυχιακού πτυχίου σε πανεπιστημιακές σχολές ή σε σχολές ΑΤΕΙ του εσωτερικού και πληρούν κατά τα άλλα τους όρους του νόμου:
– το δικαίωμα σε δωρεάν συγγράμματα
– το δικαίωμα σε δωρεάν σίτιση
– το δικαίωμα σε δωρεάν στέγαση ή στεγαστικό επίδομα
– το δικαίωμα σε υγειονομικές παροχές
– το δικαίωμα σε ειδικά βραβεία και υποτροφίες
– το δικαίωμα σε μετακινήσεις με ειδικά δελτία (πάσο)

Σε ότι αφορά τη «στέρηση του δικαιώματος σε δωρεάν συγγράμματα» σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 80, παρ. 10 του Ν. 4009/11, σε όσους παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου, δε χορηγούνται δωρεάν “έντυπα” διδακτικών συγγραμμάτων (πηγή: ιστοσελίδα Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνώνεπιλογή «Φοιτητές» επιλογή «Κατατάξεις Πτυχιούχων»επιλογή «Μετεγγραφές») ενώ σε όλους
τους προπτυχιακούς φοιτητές “παρέχονται δωρεάν διδακτικά βιβλία” ή άλλα βοηθήματα, “εφόσον ικανοποιούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις” (άρθρο 9 του Ν. 2083/92 και άρθρο 29 του Ν. 1268/82 http://www.aua.gr/ index.php?sec=content&item=45).

Σε ότι αφορά τη «στέρηση του δικαιώματος σε δωρεάν σίτιση», «σε δωρεάν στέγαση ή στεγαστικό επίδομα», «σε δωρεάν υγειονομικές παροχές», «σε ειδικά βραβεία και υποτροφίες» δεν έχουν δικαίωμα σίτισης, στέγασης, υγειονομικής κάλυψης και βραβείων & υποτροφιών όσοι φοιτητές κατατάσσονται με επιλογή για την απόκτηση και άλλου Πτυχίου και έχουν τις συγκεκριμένες ανάγκες ή δικαιούνται αντίστοιχων βραβείων ή υποτροφιών (πηγή: http://www.aua.gr/index.php?sec=content&item=45).

Σε ότι αφορά, τέλος, τη «στέρηση του δικαιώματος σε μετακινήσεις με ειδικά δελτία (πάσο)», τα δελτία Ειδικών Εισιτηρίων (πάσο) χορηγούνται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (εκτός των καταταγέντων για απόκτηση και άλλου πτυχίου), από τις Γραμματείες των Τμημάτων, εφόσον η διάρκεια της φοίτησης δεν υπερβαίνει τα κανονικά έτη φοίτησης προσαυξανόμενα κατά δύο έτη (πηγή: http://www.aua.gr/ index.php?sec=content&item=45).

Δεδομένου ότι οι νέες διαδικασίες στις κατατακτήριες εξετάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ με βάση τροπολογία του νόμου 4186/2013 επιβάλλουν οι κατατάξεις σε Τμήματα να γίνονται μόνο με γραπτές εξετάσεις σε τρία μαθήματα ενώ υπήρχε μέχρι πρόσφατα «η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων να γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου ή σε προγενέστερη περίοδο και χωρίς αυτόν», η ίδια τροπολογία αλλάζει και μειώνει δραστικότατα τον αριθμό των δικαιούχων φοιτητών από κατατακτήριες εξετάσεις των προαναφερόμενων βασικών φοιτητικών δικαιωμάτων. Επομένως επιβαρύνει ελάχιστα τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. Αντίθετα δημιουργεί εξαιρετικά πρόσφορες προϋποθέσεις και σημαντικότατα μη αιτιολογημένα πλέον εμπόδια για μη αποδοτική σπουδαστικά και οικονομικά προσπάθεια των θιγόμενων φοιτητών και φοιτητριών αλλά και για αντιπαιδαγωγική και αντιδημοκρατική αντιμετώπισή τους από την ελληνική πολιτεία.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Υπάρχει πρόθεση τροποποίησης των διατάξεων του άρθρου 80, παρ. 10 του Ν. 4009/11, του άρθρου 9 του Ν. 2083/92 και του άρθρου 29 του Ν. 1268/82 και προώθησης κατάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων ώστε να αποδοθούν σε καθεστώς ισοπολιτείας στους λίγους φοιτητές και φοιτήτριες που εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις σε ανώτατες σχολές του εσωτερικού για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου όλα τα προαναφερόμενα βασικά φοιτητικά δικαιώματα ή τουλάχιστον του ζωτικού δικαιώματος σε δωρεάν συγγράμματα;

Υπάρχει πρόθεση νομοθετικής ρύθμισης της ΚΥΑ: Φ.5/65835/Β3/18.06.2012 σύμφωνα με την οποία δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι ενεργοί φοιτητές, εφόσον δεν είναι κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου;
Πώς σκοπεύετε να παρέμβετε προκειμένου μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν δεύτερο πρόγραμμα σπουδών να έχουν πρόσβαση στις παροχές του στεγαστικού επιδόματος και του μειωμένου κόστους μετακίνησης μέσω των ειδικών δελτίων (πάσο) (η οποία σήμερα στερείται σε αυτούς, όπως αναφέρεται σχετικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας http://academicid.minedu.gov.gr/FAQ.aspx) ή να μεριμνήσετε για τη θέσπιση κοινωνικών κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών, δεδομένων των μεγάλων ποσοστών μακροχρόνιας ανεργίας και περιοδικής απασχόλησης των φοιτητών αυτών κατά τη διάρκεια των περαιτέρω ακαδημαϊκών σπουδών τους;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Δέδες Γιάννης
Σκουρολιάκος Πάνος
Τσίρκας Βασίλης
Κυριακάκης Βασίλης
Τζούφη Μερόπη
Σμίας Χρήστος
Σταθάς Γιάννης
Καββαδία Αννέτα
Καρασαρλίδου Φρόσω
Μπαξεβανάκης Δημήτρης
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

 

Δείτε εδώ την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων